Voor uw tuinaanleg en tuinonderhoud
Miedwei 6, Surhuizum

Gazonrollen of graszaad

Een nieuw gazon kan op twee manieren aangelegd worden. Met graszaad of gazonrollen.
Graszaad is goedkoper dan gazonrollen, en vooral bij grote oppervlakken wordt dit nog vaak gedaan indien mogelijk met daarvoor beschikbare machines. 
Met gazonrollen heeft u echter direct een mooi groen gazon. Waar het bij graszaad weken duurt voor het groen en te betreden is, zijn bij rollen het gazon direct groen, en na twee weken te gebruiken. Ook kan het leuk zijn om een stuk gazon in te richten als bloemenweide.

 

Plan van aanpak

Vooraf moet bekeken wat het beste plan van aanpak is. Als het een bestaand gazon betreft is er vaak een reden waarom een nieuw gazon wordt aangelegd zoals veel mosvorming of onkruid. Als de grond erg nat is kan er gekeken worden of er drainage aangelegd kan worden of dat diep omspitten goed is. Zandgrond of kleigrond hebben beide weer een hele andere aanpak nodig. Soms is het het beste om de oude zode af te plaggen en af te voeren. Als dit niet hoeft kan het gazon ook doorgefreesd worden en indien gewenst met toevoeging van champost o.i.d. dit verhoogt het humus gehalte in de grond en maakt zandgrond voedselrijker en kleigrond wordt luchtiger van structuur.  Het meeste kan mechanisch gebeuren, in kleine ruimtes kan een handfrees ingezet worden en op grote oppervlaktes een mini kraan en mini tractor met alle hulpstukken om de grond los en vlak te maken. Inzaaien kan ook met de mini tractor waardoor er in korte tijd veel arbeid verricht kan worden.

Bloemenweide

Een bloemenweide kan een tot twee keer per jaar gemaaid worden waarbij het gras / loof afgeharkt en afgevoerd wordt. De bloemen die hierin staan mogen dan bloeien tot in de herfst en geven een speels fleurig geheel en is bovendien erg goed voor het lokken van de nodige bijen en vlinders. Voor een goede keuze van het mengsel moet er eerst gekeken worden naar de grondsoort en het gebruiksdoel. Er zijn mengsels die heel uitbundig bloeien maar na een paar jaar bij gezaaid moeten, andere mengsels houden het jaren achtereen vol.

 

Tuinrenovatie Nuis, Groningen
Gazon inzaaien Nuis Groningen

Als het gras groen is:

Als het gras groen is, moet het dat ook blijven. Vaak is toch behoorlijk in de grond gewroet en heeft de grond tijd nodig voor de structuur weer helemaal op orde is. Ook gras heeft wortels die voeding opnemen. Daarom is het belangrijk vooral in de eerste jaren om goed te bemesten zodat er voldoende voeding in de toplaag aanwezig is. Dit kan het beste met een samengestelde organische bemesting gebeuren in het voorjaar, zomer en nogmaals in het najaar. Door regelmatig en niet te kort te maaien en als het niet te lang is het gras te mulchen blijft het gazon ook mooi.

Handmatig of machinaal

Tegenwoordig kan ook al veel machinaal worden gedaan indien er ruimte is. Vaak scheelt dit veel werk en is daardoor voordeliger dan handmatig werk.

Vanaf 80 cm breedte kan er al gefreesd met een handfrees en kan grondwerk verricht worden met een mini kraan, en kan er vanaf 140 cm met een minitractor gefreesd, geëgaliseerd en ingezaaid worden. Ook is het mogelijk om vanaf deze breedte een mini shovel in te zetten voor grond transport waardoor er in een paar uren veel grondverzet gepleegd wordt.

  •  Spitten van de grond met een minikraan kan al vanaf 80 cm breedte ( kan door een normale deur)
  •  Frezen van de grond tot 25 cm diep vanaf 80 cm breedte met eenassige diesel frees
  •  Doorfrezen en egaliseren grond vanaf 140 cm breedte met mini tractor
  •  Inzaaien met mini tractor
  •  Inzaaien met bloemenmengsel
  •  Vooraf de grond goed bemesten
  •  Eventueel nieuwe grond aanvoeren
  •  Oude zode door frezen of afvoeren