Voor uw tuinaanleg en tuinonderhoud
Miedwei 6, Surhuizum

Water afvoeren met drainage

Veel tuinen hebben last van water wat niet weg kan komen.
Dit kan komen, omdat er een storende laag in de ondergrond aanwezig is, kortom het water wil niet weg. De planten groeien niet goed.
Hiervoor kunnen wij een drainage aanleggen, meestal aangesloten op een sloot of hemelwaterafvoer.

Drainage aanleg 1 (761x1024)

Kenmerken van een goede drainage:

  Overtollig water bij natte periodes wordt afgevoerd
  Hierdoor blijft de structuur van de grond beter
 De planten groeien beter

Als er ruimte is wordt er veelal gebruik gemaakt van een minikraan om de sleuven te graven. Vooral in zware grond en bij vele meters is dit een stuk arbeidsvriendelijker en gaat veel sneller dan met de schep. Daarentegen is een mini kraan soms niet in te zetten als er bijvoorbeeld door borders met planten gegraven moet. In dat geval resulteert dit in veel nawerk om de planten eerst uit te spitten en later weer te planten.
De soort grond zegt veel over de waterhuishouding in de grond en welke maatregelen er nodig zijn. Soms volstaat het om verticaal gaten te boren en te vullen met grof zand of grind maar bij een dikke leem of kleilaag zal dit niet lukken.
De meest gebuikte drainagebuis is 80 mm met een gerecyclede kunstof omhulling. De drainage werkt het best als de sleuf voor een deel gevuld wordt met schelpen, grind of grof zand.
Geïnteresseerd in de mogelijkheden? maak een afspraak.