Voor uw tuinaanleg en onderhoud
Miedwei 6, Surhuizum
21 jan 2020

Tuinrenovatie Boelenslaan

Hout-betonschutting geplaatst, oprit her bestraat en verbreed. Verhoogde borders gemaakt, gazonrollen gelegd en verlichting op de schutting geplaatst.

21 jan 2020

Tuinrenovatie Engelbert

Bestrating aangelegd van oudgebakken steen gecombineerd met betonsteen rood zwart genuanceerd.
Er is een pergola geplaatst van lariks 15 x 15 cm balken.
Het gazon opgehoogd, uitgevlakt en opnieuw ingezaaid.

07 dec 2016

Tuinrenovatie Surhuizum

Tuinrenovatie te Surhuizum waarbij eerst de tuin geheel geruimd is, om vervolgens met een schone lei te beginnen. Er is veel grond aangevoerd om te egaliseren. Er is een pad naar de voordeur en rondom de woning bestraat met dikformaat rood/zwart. Het gazon is voorzien van grasrollen en de beplanting bestaat voornamelijk uit groenblijvende en bloeiende heesters. Langs de oprit en als afscheiding tussen berm en border zijn splitrocks gezet.
Later is de oprit nog her bestraat.

07 dec 2016

Tuinrenovatie Drogeham

Het begon bij een plan voor een nieuwe garage, uiteindelijk is de tuin ook geheel gerenoveerd en is alle bestrating er opnieuw in gestraat en zijn er de nodige terrassen en paden bij gekomen. Eerst hebben we de fundering uitgegraven t.b.v. de garage en zijn de sleuven voor riolering, gas, water en elektra gegraven en kabels gelegd. Ook is toen het meeste grondwerk ten behoeve van de tuin gedaan omdat er anders geen ruimte meer was. Vervolgens heeft de aannemer de garage gebouwd waarna wij de tuin weer op orde hebben gebracht. De bestrating bestaat uit 60 X 60 tegels kleurecht en oud gebakken dikformaat.
Het gazon is gedeeltelijk opnieuw ingezaaid. Beplanting bestaat uit Hydrangea ‘Lime Light’